Сдружение Български Филмов Звук

 

Членове

Александър Бъчваров – Председател

Борис Траянов – Зам. Председател

Светлозар Георгиев – член на Управителния Съвет

Валентин Кирилов – член на Управителния Съвет

Владимир Калоянов – член на Управителния Съвет

Александър Симеонов – член на Управителния Съвет

Ивайло Нацев – Изпълнителен Секретар

Цветан Кадийски – Учредител

Красимир Щабеков – Учредител

Момчил Божков – Учредител

Людмила Махалнишка, почетен член

Мариана Вълканова, редовен член

Валерия Попова-Крачунова, редовен член

Цветелина Цветкова, редовен член

Кирил Дончев, почетен член

Георги (Джони) Пенков

Румен Бояджиев, редовен член

Румен Бояджиев – син, редовен член

Иван Андреев, редовен член

Емил Евтимов, редовен член

Валери Методиев, редовен член

Петър Кадийски, редовен член

Валентин Орлов, редовен член

Кирил Калоянов, редовен член

Александър Траянов, редовен член