Сдружение Български Филмов Звук

 

Румен Бояджиев, редовен член