Сдружение Български Филмов Звук

 

За нас

Сдружение Български Филмов Звук е създадено в началото на 2010-та година от група звукорежисъори, професионално ангажирани в областта на игралното, телевизионното и документално кино.

Целта на Сдружението е да подпомага, подкрепя и доразвива работата, професионалните интереси и умения на активно занимаващите се специалисти в звуковата сфера – звукорежисъори и звукооператори, микрофонисти и звукотехници, звукови монтажисти и саунд дизайнери, филмови музикални оформители, композитори и озвучители, дизайнери на специални звукови ефекти и атмосфери, създатели на звукови ефекти за електронни игри, саунд супервайзъри, звукови продуценти и всички останали хора, считащи себе си или дейността, която извършват за пряко свързана с развитието на филмовия звукозапис и качественото филмово разпространение в България.

Идея e Сдружението да информира и дообучава своите членове, както и всеки друг, проявил интерес към областта на новите технологии и системи, насочени не само към звукозаписа като артистична дейнoст, но и към филмовата сфера, като цяло. За целата се предвиждат организиране на редица срещи, контакти и семинари с водещи в областта фирми и личности и реализиране на съвместни проекти.

Разбира се, ще се стараем да обсъждаме и решаваме всички проблеми, недостатъци и въпросителни, свързани със звука в Българското кино – от началния етап на звукозаписа на терен, през звуковата постпродукция – синхронизиране, монтаж на диалог, ефекти и атмосфери, саунд дизайн; запис на нахсинхрон и нахсинхронни и специални ефекти и се стигне до финалното многоканално звуково смесване (Dolby Digital или Dolby SR) и различните му разновидности за филмово копие, дигитална прожекция, телевизионна или ДВД версии.

Ще бъде отделено внимание на максимално качественото възпроизвеждане на филмовия звук в киносалоните и, при необходимост, техническа консултация за усъвършенстването и поддръжката на звуковите системи на някои киносалони в София и страната и преди всичко на тези, разпространяващи български и европейски филми. Те трябва да отговарят на определени критерии и параметри за висококачествено представяне на завършения филмов продукт пред зрителите.

Не на последно място, една от важните цели на Сдружение Български Филмов Звук е да си сътрудничи и работи в синхрон и разбирателство с всички останали сдружения и професионални организации, свързани с филмопроизводството и най-вече с българските и чуждестранни кино-продуценти.

Към момента в Сдружението членуват едни от най-изявените и активно действащи специалисти в областта на филмовия звук в България, изработили фонограмите на почти всички родни игрални филми за последното десетилетие. Не са за пренебрегване и редицата участия и успехи в чуждестранни и международни ко-продукции, заснети както у нас така и зад граница.

Надеждата и идеите на Сдружението са броя на тези членовете да нараства, с цел увеличаване качеството и престижа на професията като цяло.